Wednesday, March 14, 2012

APRIL Gigs '12

• 6 at Mansion Bandung
• 7 at Golden Palace Jambi
• 13-14 at Cassablanca Immortal Bengkulu
• 21 at Nashville Malang
• 26 at B'Nice Luxury Palembang
• 28 at Score! Balikpapan

No comments:

Post a Comment