Monday, April 16, 2012

May 2012 Gigs

  • 4 at Barcode Kemang, Jakarta
  • 5 at Zona Cafe Samarinda
  • 9 at Zona Cafe Makassar
  • 12 at Hermes Lounge , Aceh
  • 16 at Nu China Kemang, Jkt (Tentative)
  • 23 at Ametist Club, Malang
  • 30 at Liquid Cafe,  Jogja

No comments:

Post a Comment